KVALITETA

Sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001: 2008.
Sustav upravljanja okolišem prema ISO 14001: 2004.

Stavke koje pokriva osiguranje od odgovornosti za građanske proizvode od štete nastale zbog oštećenja u proizvodnji.

Proizvodi koje je odobrio i certificirao njemački Institut za usluge proizvoda TÜV SÜD u skladu s Europskim standardima koji su na snazi EN 1176 – Oprema za igrališta i standardi za površinu.

Usmjerenost na potrebe kupaca i zadovoljstvo kupaca kao i krajnjih korisnika najvažnije su vrijednosti prema kojima organizacije INVENT CO d.o.o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost.

U cilju postizanja, održavanja i jačanja tih vrijednosti, trajno se obvezujemo:
– Zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnost i obvezu stalno se razvijati i usavršavati;
– Pribavljati najsuvremenije tehnologije, te osiguravati primjerenu infrastrukturu i okruženje za rad;
– Kontinuirano poboljšavati procese izrade, montaže, servisa i održavanja opreme za dječja igrališta;
– Planirati i izvoditi projekte koji će u cijelosti podržavati zahtjeve kupaca, pritom vodeći računa o izvodljivosti projekta;
– Postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete.

Organizacija INVENT CO d.o.o. je opredijeljena ispunjavanju primjenjivih zahtjeva i trajnom poboljšavanju sustava upravljanja kvalitetom.

Uprava INVENT CO d.o.o. je u potpunosti opredijeljena ispunjavanju Politike kvalitete putem aktivnog sudjelovanja u aktivnostima poboljšavanja kvalitete i vođenja primjerom, uključujući promicanje korištenja procesnog pristupa i razmišljanja na temelju rizika, komunikacije o važnosti djelotvornog upravljanja kvalitetom i sukladnosti sa zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom.

Uprava prenosi svim zaposlenicima obavezu sukladnosti s Politikom kvalitete. Svaki zaposlenik organizacije INVENT CO d.o.o. ima individualnu odgovornost razumjeti i primijeniti Politiku kvalitete kao trajno načelo u vlastitom obavljanju posla.

Politika kvalitete je dostupna relevantnim zainteresiranim stranama.

Split, 27.06.2019.
Direktor: Slobodan Žižić