Projekt Uvođenja ISO Standarda

Naziv poziva: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)
Naziv projekta: Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015
Sažetak projekta: Opći cilj projekta je povećanje kvalitete proizvoda i usluga u poduzeću INVENT CO d.o.o. te na taj način pridonijeti ostvarenju ovog projekta. Posebni cilj je prilagođavanje zahtjevima tržišta te povećanje konkurentnosti poduzeća na tržištu. Rezultat projekta bit će ishođen certifikat ISO 9001:2015 sustava upravljanja kvalitetom. Glavne su ciljne skupine zaposlenici poduzeća INVENT CO d.o.o. na poslovima proizvodnje opreme za dječja igrališta. Neizravnu korist imat će ostale zainteresirane strane poduzeća a to su: kupci, dobavljači i poslovni partneri, društvena zajednica (lokalna i šira), banke…
Ciljevi:
Dugoročni ciljevi poduzeća su:
– Ostvarenje i povećanje profita
– Zadovoljenja potreba i očekivanja kupaca
– Povećanje udjela na tržištu
– Poboljšanje odnosa sa kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima
– Usmjeravanje na određene tržišne segmente

Navedene ciljeve postit ćemo primjenom slijedećih načela:
– ispunjavanje svih zahtjeva kupaca, zakona i tehničkih normi vezanih uz naše proizvode i usluge
– vodstvo uprave i uključenost poslovodstva i svih zaposlenika
– izobrazba, uvježbavanje svih naših zaposlenika
– preventivno djelovanje kako bismo spriječili nastanak nesukladnih proizvoda

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):
Ukupna vrijednost projekta je 90.156,25 HRK, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 72.125,00 HRK, a iznos koji sufinancira EU je 61.306,25 HRK. Vlastito učešće je 15%.
Razdoblje provedbe projekta (od-do):
15.03.2019. do 15.09.2019
Kontakt osoba za više informacija:
Slobodan Žižić, e-mail; invent-co@st.t-com.hr
Reference:
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite; www.strukturnifondovi.hr
Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite; https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020